Dynamics AX 2012: X++ ile İş İlişkisi Oluşturmak (smmBusRelTable)

Bir proje için ax 2012’de koddan “iş ilişkisi” (smmBusRelTable) oluşturmam gerekti. Aşağıda verdiğim örnek kod ile bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Kodda sırasıyla:

 • Önce İş ilişkisi için gerekli party’yi oluşturuyoruz. (DirPerson yada DirOrganization)
 • Bu party’den türeyen bir iş ilişkisi (smmBusRelTable) yaratıyoruz.
 • Oluşturduğumuz iş ilişkisi için varsa adres ve iletişim bilgilerini giriyoruz. (LogisticsPostalAddress, LogisticsElectronicAddress)

 

// Güven Şahin - guvensahin.com
public static smmBusRelTable createBusRelTable(
            boolean _isPerson,
            str _firstName,
            str _lastName,
            str _fullName,
            str _phone,
            str _email,
            str _state,
            str _address)
{
  smmBusRelTable         smmBusRelTable;

  DirParty            dirParty;
  DirPartyPostalAddressView    dirPartyPostalAddressView;
  DirPartyContactInfoView     dirPartyContactInfo;
  DirOrganization         dirOrganization;
  DirPerson            dirPerson;
  DirPersonName          dirPersonName;
  ;

  ttsBegin;

  smmBusRelTable.clear();
  smmBusRelTable.initValue();
  smmBusRelTable.BusRelAccount = NumberSeq::newGetNum(smmParameters::numRefBusRelAccount()).num();
  smmBusRelTable.BusRelTypeId = "İş İlişkisi";

  if (_isPerson)
  {
    _fullName = _firstName + " " + _lastName;

    dirPerson.clear();
    dirPerson.initValue();
    dirPerson.Name = _fullName;
    dirPerson.NameAlias = _fullName;
    dirPerson.NameSequence = DirNameSequence::find('FirstLast').RecId;
    dirPerson.insert();

    dirPersonName.clear();
    dirPersonName.initValue();
    dirPersonName.Person = dirPerson.RecId;
    dirPersonName.FirstName = _firstName;
    dirPersonName.LastName = _lastName;
    dirPersonName.ValidFrom = DateTimeUtil::minValue();
    dirPersonName.ValidTo = DateTimeUtil::maxValue();
    dirPersonName.insert();

    smmBusRelTable.Party = dirPerson.RecId;
  }
  else
  {
    dirOrganization.initValue();
    dirOrganization.Name = _fullName;
    dirOrganization.insert();

    smmBusRelTable.Party = dirOrganization.RecId;
  }


  dirParty = DirParty::constructFromCommon(smmBusRelTable);
  dirParty.parmName(_fullName);
  dirParty.parmNameAlias(_fullName);

  dirPartyPostalAddressView.clear();
  dirPartyPostalAddressView.LocationName   = 'B2B Adres';
  dirPartyPostalAddressView.CountryRegionId  = 'TUR';
  dirPartyPostalAddressView.State       = _state;
  dirPartyPostalAddressView.Street      = _address;
  dirParty.createOrUpdatePostalAddress(dirPartyPostalAddressView);

  // phone
  if (_phone)
  {
    dirPartyContactInfo.clear();
    dirPartyContactInfo.Locator     =_phone;
    dirPartyContactInfo.Type      = LogisticsElectronicAddressMethodType::Phone;
    dirPartyContactInfo.IsPrimary    = NoYes::Yes;
    dirParty.createOrUpdateContactInfo(dirPartyContactInfo);
  }

  // email
  if (_email)
  {
    dirPartyContactInfo.clear();
    dirPartyContactInfo.Locator     =_email;
    dirPartyContactInfo.Type      = LogisticsElectronicAddressMethodType::Email;
    dirPartyContactInfo.IsPrimary    = NoYes::Yes;
    dirParty.createOrUpdateContactInfo(dirPartyContactInfo);
  }

  smmBusRelTable.insert();

  ttsCommit;

  return smmBusRelTable;
}
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir